Grafické práce

Ponúkame vám širokú škálu grafických prác. Na základe vašich predstáv a zadania vám pripravíme z podkladov, ktoré nám poskytnete, grafické návrhy rôzneho charakteru. Či už ide o návrh grafiky pre logo, letáky, vizitky, alebo aj reklamné tabule, bilbordy alebo plagáty. Ponúkame aj riešenie grafiky pre katalógy a knihy. Grafický návrh s vami priebežne odkonzultujeme a finálne schválime. Ak ide o tlačenú reklamu, grafické návrhy následne pripravíme, aby boli všetky podklady vhodné na použitie v tlači.

Predtlačová príprava

Predtlačová príprava zahŕňa celú prípravu materiálov, ktorá je potrebná pre tlač. Grafický návrh spracujeme podľa dodaných grafických podkladov. V prípade potreby urobíme drobné úpravy grafiky a textov, všetky dáta spracujeme a pripravíme na tlač.